dissabte, 17 de novembre de 2012

Treballam amb Edmodo

CREAM LA NOSTRA PLATAFORMA EDUCATIVA:

Ja que la tecnologia avança molt ràpidament pensam que és imprescindible una educació integrant als alumnes dins aquesta àrea. Per aquest motiu el professor de la classe dels Investigadors, del grup de 6è de primària de l'escola C.P Nicolau Bover (Palma), ha creat una plataforma Edmodo adaptada a nins dels darrers cicles de primària, com a eina de treball per als seus alumnes.

Dins aquesta plataforma, els alumnes i el professor, podran fer feina extraescolar, presentar tasques, trobar informació sobre els temes de classe, i comunicar-se entre companys, i amb el professor. Aquesta eina també facilita el control dels alumnes per part dels seus pares.

OBJECTIUS:

  • Familiaritzar-se amb les noves eines informàtiques que ens ofereixen les TIC.
  • Fomentar el treball en grup ( es poden resoldre dubtes, entre companys o consultant al professor, mitjançant el xat intern..)
  • Fomentar la responsabilitat i organització per part dels alumnes.
  • Facilitar l'organització de l'aula.
  • Fer la tasca d'organització, entrega de treballs, i resolució de dubtes, d'una forma més lúdica i atractiva.


DESTINATARIS:

Alumnes de 6è de primària, per exemple, ja que estan més capacitats per a dur a terme aquestes feines, i la majoria d'ells ja coneixen l'àmbit de la informàtica i les TIC, i alguns dels usos d'un ordinador així com el navegador, processador de textos...
Hem triat aquest curs, perquè creim que els alumnes tenen una edat on ja comencen a utilitzar les eines informàtiques amb més facilitat, perquè potser que en cursos inferiors, els alumnes encara no coneguin aquestes eines. Per una altre banda, els cursos superiors, en aquest cas de la ESO, també podrien utilitzar aquesta plataforma, com a eina per a millorar el seu treball diari.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:

El professor, crearà un compte de la classe, i facilitarà a cada alumne l'usuari i contrasenya amb el qual podrà accedir a la xarxa social.
Dins aquesta xarxa, el professor penjarà documents, vídeos i qüestionaris amb els quals els alumnes hauran de treballar. També es poden fer exàmens de tipus test, coma treball complementari individual a casa el qual serà puntuat pel professor.
Aquesta plataforma social disposa d'un xat, amb el qual els alumnes podran ajudar-se entre ells, i en cas de no resoldre dubtes, podran demanar ajuda al mestre.
El professor s'encarregarà d'actualitzar els deures i exàmens a la plataforma, per tal de, en cas de faltar a classe algun alumne, pugui saber quines feines ha de fer. Els pares dels alumnes, també poden accedir a aquesta plataforma mitjançant un usuari i una contrasenya facilitats pel professor, podran veure les notes dels seus fills, i accedir a la informació pública, com el calendari.
El docent, pot crear un grup per als pares, on els pot informar de l'assistència dels seus fills a classe, la seva feina, els dies festius.., mitjançant el xat dins aquest grup, els pares podran sol·licitar tutories virtuals amb el professor i viceversa, amb la qual cosa, no hauran de perdre un dia de feina, per poder assistir a una tutoria presencial.
Aquesta activitat no segueix unes pautes estrictes, pel que cada professor en pot fer l'ús que cregui oportú.

AVALUACIÓ:

Aquesta activitat s'avaluarà de dues maneres.
Per una part, es tendrà en compte la participació per part de l'alumne a l'entorn virtual. Per una altre part, s'avaluaran les tasques presentades mitjançant aquesta eina, així com comentaris de vídeos, articles, exàmens, lliurament de treballs...


Aquí adjuntem algunes imatges de la plataforma que hem creat per descobrir com funciona i explicar la nostra activitat.

Aquesta imatge, mostra la pantalla principal de la professora. Des d'aquí pot afegir missatges, alertes, notes (assignació), proves, votacions...Aquí, podeu veure la d'un alumne. Aquest alumne ja ha vist el vídeo que la mestra ha afegit a la plataforma, i l'ha comentat.Aquesta, és la d'una mare d'alumne. Pot accedir a les activitats que ha realitzat el seu fill, les seves notes i el calendari per saber què té com a deures o què ha de portar al dia següent a classe.Per últim, aquest és el calendari, concretament de la mestra, però tots segueixen el mateix esquema. Allò afegit per la mestra es pot mostrar als calendaris de tots els alumnes i també dels pares. Allò que afegeix cada alumne, tan sols queda registrat al seu calendari personal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada